logo
 

Catàleg de publicacions

 

Destaquem 

  PortadaInfromeAmbiental   

 

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient Informe ambiental de la ciutat de Barcelona (2013)

 

El present informe dóna comptes de l'estat del medi ambient a Barcelona, tot actualitzant el dossier Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient, publicat l'any 2010.

Recull informació detallada sobre indicadors ambientals concrets, mesures realitzades en els darrers anys en l'àmbit de temàtiques determinades i objectius i projectes de futur, explicant com funciona la ciutat en els diferents aspectes, i constituïnt una memòria d'activitats i un informe de resultats

 

 

                  PortadaPlaAdaptació

 

Anàlisi dels plans d’adaptació al canvi climàtic. Avanç d’impactes, reptes i possibles estratègies d’adaptació al canvi climàtic a Barcelona

 

Les ciutats costaneres mediterrànies són vulnerables als impactes del canvi climàtic, especialment pel que fa al risc d’inundacions, d’onades de calor i de sequeres.

 

Aquest document té per objectiu identificar les estratègies d’adaptació implantades en diferents ciutats per tal d’obtenir orientacions de cara a la futura elaboració d’un pla estratègic d’adaptació al canvi climàtic a Barcelona.