logo
 

Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat

   

El 1998 es va crear el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat per impulsar l'Agenda 21 de Barcelona. Aquest consell està en fase de renovació cap a un nou Consell Ciutadà per la Sostenibilitat durant el 2014.

 

 

Què és? Què es fa? Normes reguladores
Òrgan promotor de l’Agenda 21 de Barcelona Reglament intern de funcionament del Consell
Membres Grups de treball
Representants del Consell Línies de treball del Consell