logo
 

Resultats del procés d'elecció dels representants dels sectors al Consell Ciutadà per la Sostenibilitat

  


 

Associatiu i cívic 
Màxim 10 representants al Consell

 

Resultats de la votació

 

Empresarial
Màxim 10 representants al Consell

 

Resultats de la votació

 


Les nou entitats que han rebut més vots queden seleccionades per formar part del Consell. Per ocupar la plaça restant, tres entitats més han empatat en nombre de vots. Per dirimir l’empat s’aplicarà la Disposició final primera del Reglament del Consell, autorització a la Presidència per aprovar disposicions de bon govern: S'autoritza la Presidència del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat per aprovar les disposicions oportunes per a facilitar-ne el bon govern. De les disposicions aprovades, la Presidència n'ha d'informar el Plenari en la primera sessió que tingui.

   

 

Les set entitats que han rebut més vots queden seleccionades per formar part del Consell. Per ocupar les tres places restant, nou entitats han empatat amb 2 vots cadascuna. Per dirimir l’empat s’aplicarà la Disposició final primera del Reglament del Consell, autorització a la Presidència per aprovar disposicions de bon govern: S'autoritza la Presidència del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat per aprovar les disposicions oportunes per a facilitar-ne el bon govern. De les disposicions aprovades, la Presidència n'ha d'informar el Plenari en la primera sessió que tingui.

 


 

Administracions
Màxim 4 representants al Consell

 

 

Col·legis professionals
Màxim 4 representants al Consell

 

 

  

 

 

 

  


 

Sindicats
Màxim 3 representants al Consell

 

 

Universitats
Màxim 3 representants al Consell

 

   

  


 

Centres educatius
Màxim 10 representants al Consell