logo
 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

Foto de grup del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat

 

Es reuneix la Comissió Permanent del ConsellComissio_Permanent

El 28 d’octubre va tenir lloc a la Sala Consolat de Mar de l’Ajuntament de Barcelona la primera reunió de la Comissió Permanent del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. L’acte va ser presidit per la Sra. Janet Sanz Tinenta d’alcaldessa d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acompanyada per el Sr. Lluís Sala Vicepresident del Consell. Hi van assistir representants de 12 entitats, institucions i grups polítics de les 16 que integra la Comissió Permanent del Consell.

 

Els assistents van fer un anàlisi de l’evolució del Consell des de la seva creació i van valorar positivament la renovació que s’ha produït aquets últims anys. Els membres també van valorar la constitució de la Comissió Permanent com a una oportunitat per impulsar i dinamitzar el Consell i la xarxa de signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de la ciutat de Barcelona que el Consell representa.

 

Consulteu els integrant de la Comissió Permanent aquí.


Primera sessió plenària del ConsellAZ8Q2230redu

El passat dimecres 6 de maig de 2015 es va celebrar la primera sessió plenària del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat re-fundat. Un consell consultiu per avançar cap a una ciutat més sostenible. 

 

 

Consulteu els membres i l’activitat del Consell al web: http://ajuntament.barcelona.cat/habitaturba/ca/amb-qui-ho-fem/consell-ciutada-per-la-sostenibilitat

 ANTECEDENTS:


 resultats bResultats del procés d'elecció dels representants dels sectors al Consell Ciutadà per la Sostenibilitat

 

El passat 28 de novembre es va tancar el període de presentació de candidatures dels diferents sectors al Consell

 

En els casos del sector associatiu i cívic i del sector empresarial, tal com es recull en el procés i donat que hi va haver més candidatures que places, es va obrir un procés electiu entre el 9 i el 15 de desembre en el qual les associacions i les empreses van votar els candidats del seu sector.

 

 

El dilluns 15 de desembre a les 18 h, just finalitzat el termini de votació, es van obrir les urnes i es va fer el recompte de vots en sessió pública a Nil Fabra, 20.

 

A partir del dimarts 16 de desembre és publica la proposta de membres resultants del procés per a cada sector. Consulteu el resultat del procés aquí. 


Procés de constitució del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

        

    Descarrega’t els documents:    

 


El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat és un òrgan consultiu i de participació sectorial de ciutat, que actua en els àmbits relacionats amb la sostenibilitat. És el promotor del 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, el full de ruta per avançar cap a una ciutat més sostenible.

 

Les seves funcions, la seva organització i el seu funcionament intern es regulen a través d’un Reglament intern aprovat pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona el 3 d’octubre de 2014. A partir de l'entrada en vigor d'aquest reglament, el fins ara Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat es transforma en el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.

 

Amb el nou reglament, es cerca que el Consell representi els diferents col·lectius i sectors implicats en l'assoliment dels objectius del Compromís i sigui alhora el promotor de noves estratègies d'implicació, corresponsabilització i participació de les organitzacions ciutadanes.

 

Les dates clau del procés per constituir el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat des de l’aprovació del Reglament intern són:

 

 

4 de novembre de 2014 – Entra en vigor el Reglament. Té lloc la Jornada Fem Xarxing, Fem Consell adreçada a signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

 

Del 4 al 14 de novembre –  Període de presentació d’esmenes a la llista provisional de signants del Compromís classificats per sectors Els signants poden enviar esmenes a Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la. . La llista definitiva es publicarà el 17 de novembre. Podeu consultar el llistat definitiu de signants per sector 

 

Del 10 al 28 de novembre – Presentació de candidatures dels diferents sectors al Consell. Les candidatures s’aniran publicant en aquest web a mida que es presentin. El 5 de desembre es tancarà i difondrà la llista definitiva de candidats de cada sector.

 

Del 9 al 15 de desembre – Procés electiu dins els sectors en què hi hagi més candidats que places, si es dóna el cas. 

 

16 de desembre – Publicació a la web de la proposta de membres resultants del procés: representants dels sectors associatiu i cívic, empresarial, universitats, col·legis professionals, sindicats, administracions, centres educatius.

 

A partir de gener de 2015 - Nomenament dels membres del Consell per decret d'alcaldia.


Fem Xarxing, Fem Consell!

Info144 01 xarxingconsell destacat2

El passat 4 de novembre va tenir lloc, a la Casa Convalescència, la segona jornada Fem Xarxing, una cita amb els signants del Compromís i, en especial, amb els representants de cada sector. 

 

L'objectiu principal era que empreses, associacions, universitats, col·legis professionals, sindicats i administracions compartissin visions, identifiquessin les prioritats del seu sector i plantegessin línies de treball a abordar al futur Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.

 

Consulteu l'informe de la  jornada. 


Renovem el Consell 

Info139 02 destacat consellEl Consell Ciutadà per la Sostenibilitat representa la refundació del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, creat l’any 1998 per impulsar l’Agenda 21 de Barcelona. Aquest esperit refundador es recull en un nou reglament que es preveu que s’aprovi definitivament entorn a l'octubre. El nou plantejament és fruit d’un procés que ha inclòs entrevistes a membres del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessions amb experts del Consell i la participació d’un grup de treball.

 

La major part dels membres del Consell seran signants del Compromís, elegits per les organitzacions del seu mateix sector (associatiu i cívic, empresarial, centres educatius, universitats, col·legis professionals, sindicats i administracions públiques).

 

Les funcions del Consell inclouran contribuir a estendre la cultura de la sostenibilitat a Barcelona a través del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, impulsar estudis i emetre dictàmens sobre les actuacions municipals en matèria de sostenibilitat, fomentar processos participatius entre les organitzacions de la xarxa de signants del Compromís, donar compte de la seva activitat a la xarxa i escoltar les seves propostes d’accions prioritàries de futur. A més del Plenari, el Consell comptarà amb una Comissió Permanent de caràcter executiu, grups de treball oberts a tots els signants i una secretaria tècnica de suport.


El reglament de funcionament

escalesCMMAS2013Els passats 1 i 3 de juliol van tenir lloc dues sessions informatives adreçades als signants per donar a conèixer el plantejament del nou Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i iniciar el treball dins la xarxa de signants per constituir-lo.

   

El 24 de juliol de 2014 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l’anunci d’aprovació inicial del reglament de funcionament intern del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. Des d'aquesta data el text està sotmès a informació pública fins al 29 d'agost de 2014.

 

Un cop finalitzi el període d’exposició pública, es resoldran les al·legacions i, si escau, s’incorporaran les modificacions al text que se sotmetrà al Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva durant l'octubre.

 

Si voleu presentar al·legacions al text, us podeu adreçar al Registre de Medi Ambient i Serveis Urbans – Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, al carrer Torrent de l’Olla 218-220, 4a planta, en dies laborables de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. També es podran presentar a qualsevol altra oficina de l’esmentat Registre i per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

 Consulteu l'Anunci d'aprovació inicial del reglament de funcionament intern del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.