logo
 

Antecedents: l’Agenda 21 de Barcelona

 

Barcelona va aprovar el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat - Agenda 21 de Barcelona el 9 de juliol de 2002 . Va ser la culminació de quatre anys de treball intens per diagnosticar, fer propostes i construir consens sobre els principals objectius que havíem d’assolir per avançar cap a una ciutat més sostenible.

 

El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat- amb més de cent representants d’entitats cíviques i ambientals, d’empreses, del món universitari, dels grups polítics i de les institucions- ha liderat aquest procés. En una primera fase (1998-99), va treballar per definir els principals reptes de Barcelona i proposar els objectius que ens havíem de marcar. En un segon moment, el Consell va convidar tota la ciutadania a participar en l’elaboració del compromís col·lectiu mitjançant debats als districtes, sessions de prospectiva, diàlegs temàtics i participant al fòrum virtual.

 

Com a resultat de les propostes del Consell i les aportacions ciutadanes es redactà el primer esborrany del Compromís, el qual fou valorat, esmenat i consensuat a través d’un innovador procés participatiu.

 

El document final consta de 10 grans objectius amb 10 línies d’acció per avançar en cada un d’ells durant el període 2002-2012.

Un cop aprovat, el Consell convidà les organitzacions de la ciutat a signar el Compromís. Actualment, més de 430 entitats, empreses i institucions s’hi ha adherit i estan treballant d’acord amb els principis de l’Agenda 21 de Barcelona impulsant iniciatives per contribuir a l’assoliment dels 10 grans objectius que compartim.

 

La contribució de cada signant es concreta en un pla d’acció, una pauta de treball útil per prioritzar els temes en què ens proposem treballar i les actuacions a dur a terme, per estructurar les tasques, designar responsables i assignar pressupostos. L’Ajuntament de Barcelona va aprovar el seu pla d’acció l’any 2006. Però cada empresa, associació, escola, universitat, col·legi professional o sindicat, i fins i tot cada llar i cada persona, pot fer el seu pla d’acció per la sostenibilitat. Tal com diu el preàmbul del Compromís, sostenible vol dir també corresponsable.


L’Agenda 21 de Barcelona serà la suma de tots els plans d’acció, per modestos que siguin, que la ciutat, les seves organitzacions i la ciutadania en general sapiguem posar en marxa.

 

La Secretaria Tècnica de l’Agenda 21 de Barcelona té per objectiu prioritari oferir suport a les organitzacions signants del Compromís que vulguin desenvolupar el seu pla d’acció. El Compromís ofereix un marc comú de treball amb un sistema d’indicadors per avaluar els progressos.

 

Des del seu naixement el 2002, el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat ha anat donant els seus fruits a través d’un ventall d’actuacions ambientals i socials en àmbits tant diversos com l’energètic, l’educatiu, la gestió de l’aigua, el benestar social o la salut pública. Al la Convenció dels signants, realitzada l’any 2005, es van avaluar els avenços més significatius assolits i els reptes prioritaris per als propers anys de desenvolupament de l’Agenda 21.

 

L'AGENDA 21: UN PROCÉS PARTICIPATIU PEL CANVI Txema Castiella i Teresa Franquesa. (2002) Barcelona Metròpolis Mediterrània. N.59. Pàg 20-25

 

L'AGENDA 21 AL MÓN

 

bot premis