logo

 

L’Agenda 21 Local, a Barcelona, es concreta en el programa Barcelona+Sostenible. El marc de referència per al període 2012-2022 consensuat per prop de 800 organitzacions de la ciutat és el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

 

 

 EESd    ESd

 

 ASd    CSd

 

Destaquem